Annonceringsregler - Regler for annoncering

 • Pensionistkortets loppemarked - Privat annoncering

  Som udgangspunkt er det gratis for Pensionistkortets Premium medlemmer at annoncere på Pensionistkortet Loppemarked.

  Der er dog nogle få rubrikker, hvor der opkræves et indrykningsgebyr (F.eks. ejerbolig og biler over kr. 25.000) samt typer af annoncering, som vi betragter som erhvervslignende handel. Sidstnævnte skal indrykkes som en erhvervsannonce.

  Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller Pensionistkortets tarv eller omdømme.

  Regler for annoncering på Pensionistkortets loppemarked

  1. Størrelse/antal anslag
   1.000 tegn på Pensionistkortets loppemarked

  2. Antal/mængde skal altid fremgå.
   Har du flere af den samme ting, kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde.

  3. Én annonce pr. ting.
   Ved salg må den samme ting kun indrykkes i én annonce under én rubrik, altså kun ét sted.

  4. Én ting pr. annonce.
   Hver ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller ting, der naturligt hører sammen.

  5. Bytteannoncer
   Bytteannoncer skal skrives i den rubrik, hvor den ting, som du selv har, hører hjemme.

  6. Salgspris

  Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet.

  Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.

  Erhvervslignende annoncer
  Annoncer i nedenstående kategorier skal indrykkes efter reglerne for erhvervsannoncer, da de på Pensionistkortet.dk betragtes som erhvervslignende.

  Hvis du ønsker en erhvervsannonce eller har du spørgsmål til nedenstående regler, kan du kontakte vores salgsafdeling på tlf. 2233 0909 eller på mail [email protected]

  • Erhvervslokaler/butikker/firmaer osv. sælges og udlejes

  • Feriebolig udlejes

  • Hunde under 6 måneder, der koster over kr. 500,-, sælges

  • Job søges og tilbydes

  • Katte under 6 måneder, der koster over kr. 500,-, sælges

  • Lån/finansiering tilbydes

  • Større mængder indenfor de seneste 12 måneder: Har man haft mere end fire annoncer i rubrikkerne Bil, Påhængsvogne, Campingvogne, Motorcykler, Scootere, Både, Heste m.m. inden for de sidste 12 måneder, betragtes man som erhvervsannoncør og skal betale for at annoncere som sådan.

  • Opkøb med videresalg for øje

  • Serviceydelser mod betaling tilbydes

  • Varer/restpartier m.v. sælges og købes

  • Webadresser i annoncen

  Erhvervsannoncer

  Erhvervsannoncer skal som hovedregel indrykkes mod betaling.

  Regler for erhvervsannoncering

  1. Indrykning
   Når du indrykker en annonce, skal du markere, at du er erhvervsannoncør.
   Dermed er du sikker på, at annoncen bliver indrykket som en erhvervsannonce. Undlader du at foretage denne markering, bliver annoncen slettet.

  2. Størrelse/antal anslag
   1.000 tegn på Pensionistkortets loppemarked.

  3. Pris på varen:
   Prisen på varen, skal som udgangspunkt være inkl. moms. Det er dog muligt at oplyse prisen ekskl. moms, såfremt dette tydeligt fremgår af annoncen.

  4. Alle annoncer skal være rubrikspecifikke.
   Det vil sige, at teksten skal omhandle det produkt, der bliver annonceret for.

  5. Det er derfor ikke tilladt at påbegynde annonceteksten med:

   1. Tal (fx: 1. klasses…)

   2. Tegn (fx: “Den bedste…)

   3. Tillægs- & biord (fx: Alle tiders, Absolut, Altid m.v.)

  6. Erhvervsannoncer må desuden ikke begynde med firmanavn.

  7. Antal/mængde skal altid fremgå.
   Har du flere af den samme ting, kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde.

  8. Én annonce pr. ting.
   Ved salg må den samme ting kun indrykkes i én annonce under én rubrik, altså kun ét sted.

  9. Én ting pr. annonce.
   Hver ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller ting, der naturligt hører sammen.
   Bytteannoncer skal skrives i den rubrik, hvor den ting, som du selv har, hører hjemme.

  10. Det er ikke tilladt at skrive kontaktoplysninger på et billede eller lignende.

  11. Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet.

  Undtagelse
  Annoncer med salg af brugt inventar kan indrykkes som privatannonce. Det betyder, at du under indrykning af annoncer skal markere, at du ikke er erhvervsannoncør.
  Denne undtagelse gælder dog ikke for annoncører, der ernærer sig med køb og salg af brugt inventar.
  Afvisning af annoncer
  Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller Pensionistkortets tarv eller omdømme.
  Ret til ændre annoncen
  Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.

  I tilfælde af tvivl eller spørgsmål kan du henvende dig på tlf.: 2233 0909 eller på mail [email protected]

  Etik og lovgivning

  Om annoncer, der ikke optages:
  Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller Pensionistkortets tarv eller omdømme.

  Herunder kan du se en liste over varer og ydelser, som vi ikke optager, samt hvor vi stiller bestemte krav til annonceringen.
  Årsagen kan enten være hensynet til dansk lovgivning eller af etiske hensyn

  1. Ammunition optages ikke
   Ifølge Våbenloven må ammunition ikke sælges af private. Har du overskud af ammunition, har du pligt til at aflevere det til nærmeste politi. Firmaer, der sælger ammunition, kan indrykke annoncer om ammunition som erhvervsannoncer.

  2. Asbestholdige materialer optages ikke
   Ifølge Asbestbekendtgørelsen er det forbudt at anvende asbest.

  3. Billetter til overpris optages ikke
   Ifølge Lov om videresalg af billetter til offentlige forlystelser er det forbudt at sælge billetter til mere end pålydende værdi.

  4. DVD’er fra region 1, 3 og 4 optages ikke
   Ifølge Ophavsretsloven må værker, herunder DVD’er, der er købt uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), ikke videresælges inden for EØS. Bemærk at det er lovligt at købe disse værker, men de må ikke videresælges.

  5. Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler m.v. må ikke optræde i annoncer
   Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder. Du er altså selv ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler.
   Pensionistkortets fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

  6. Dyr, der bortgives, eller hvor prisen er sat så lavt, at der reelt er tale om bortgivelse, optages ikke
   Efter aftale med Dansk Dyreværn optages annoncer, hvor dyr bortgives, ikke. Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer om dyr, hvor salgsprisen er så lav, at der efter vores vurdering reelt er tale om, at dyret bortgives.

  7. Dyr, der er særligt farlige/vanskelige, optages ikke
   Ifølge Lov om særligt farlige/vanskelige dyr er det forbudt at holde en lang række dyrearter, som derfor ikke optages på Pensionistkortet.dk.
   Af etiske årsager optager vi desuden ikke dyrene på nedenstående liste, da det ifølge Dyrenes Beskyttelse drejer sig om arter, der kræver så meget arbejde, at privatpersoner ikke kan tilbyde dem en ordentlig tilværelse:

  • Vaskebjørn

  • Næsebjørn

  • Alligatorer

  • Pindsvin

  • Børstesvin

  • Flyvepungegern

  • Pungrotte/opossum

  • Klatrepungdyr/pungræve

  • Klippegrævlinger

  • Kænguruer

  • Mårhunde

  • Ørkenræve

  • Silkeaber

  • Egernaber

  • Niringet bæltedyr

  • Kuskus

  • Genette

  • Desmerdyr

  • Mangustere

  1. Udryddelsestruede dyr optages ikke
   Udryddelsestruede dyr, der er omfattet af Washingtonkonventionen, og hvortil der ikke er udstedt Citescertifikat, optages ikke.
    

  2. Hunderacer, der ikke optages
   Annoncer for

   1. Alano

   2. Alto de can estude

   3. Amerikansk bulldog

   4. Amerikansk staffordshire terrier (Amstaff)

   5. Boerboel

   6. Bull mastiff

   7. Bull terrier

   8. Cane corso italiano

   9. Dogo argentino

   10. Dogo canario

   11. Dogue de Bordeaux

   12. Fila Brasiliero

   13. Kangal

   14. Mastiff

   15. Mastin espagnol

   16. Mastino napoletano

   17. Ovtcharka

   18. Perro de presa canario

   19. Perro de presa mallorquin

   20. Pit bull terrierSarplaninac

   21. Staffordshire bull terrier

   22. Tornjak

   23. Tosa

   24. krydsninger, hvor racerne indgår, optages ikke.

  3. Hunde, der er hale- eller ørekuperede i Danmark eller i udlandet, optages ikke. Undtaget fra denne regel er visse jagthunderacer (ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizla og breton) og hunde, der af rent helbredsmæssige årsager er hale- eller ørekuperede. Se også Dyreværnsloven kap 2. paragraf 14 stk. 2.

  4. Hunde, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke
   Ifølge Hundeloven må hunde ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8 uger.

  5. Hunde optages ikke til en salgspris under kr. 50,-
   Efter aftale med Dansk Dyreværn optages annoncer, hvor hunde annonceres til en salgspris under kr. 50,-, ikke.

  6. Halsbånd og usynlige elhegn optages ikke
   Annoncer vedr. elektriske dressurhalsbånd, såkaldte usynlige hundehegn og andre elektriske dressur-aggregater optages ikke, da de er ulovlige i henhold til Dyreværnsloven.

  7. Katte optages ikke til en salgspris under kr. 50,-
   Efter aftale med Dansk Dyreværn optages annoncer, hvor katte annonceres til en salgspris under kr. 50,-, ikke.

  8. Katte, der ønskes solgt, før de er 12 uger gamle, optages ikke
   Ifølge bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger må levering af kattekillingerne ikke ske, inden de er 12 uger

  9. Heste, der ønskes solgt, før de er 5 måneder gamle, optages ikke
   Føl bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 5-6 måneder. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor føl ønskes solgt, før de er fyldt 5 måneder, ikke.

  10. Kaniner, der ønskes solgt, før de er 7 uger gamle, optages ikke
   Kaninunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 7 uger. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor kaniner ønskes solgt, før de er fyldt 7 uger, ikke.

  11. Marsvin, der ønskes solgt, før de er 4 uger gamle, optages ikke
   Marsvineunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 4 uger og vejer mindst 300 g. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor marsvin ønskes solgt, før de er fyldt 4 uger, ikke.

  12. Hamstre, der ønskes solgt, før de er 4 uger gamle, optages ikke
   Hamsterunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er 4 uger gamle. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor hamstre ønskes solgt, før de er fyldt 4 uger, ikke.

  13. Chinchillaunger, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke
   Chinchillaunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8-9 uger. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor chinchillaunger ønskes solgt, før de er fyldt 8 uger, ikke.

  Bemærk Pensionistkortet.dk optager ikke annoncer for personer, hvis vi er bekendt med, at vedkommende ved en dansk domstol har fået dom for at overtræde dyreværnsloven. Samtidig gør vi opmærksom på, at vi på forlangende udleverer personlige oplysninger til relevante myndigheder i dyreværnssager.

  1. Farmaceutiske midler og receptpligtige lægemidler
   Salg af lægemidler – både receptpligtige og håndkøbslægemidler – i Danmark kræver tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
   Følgende ikke må sælges på Pensionistkortet.dk af privatpersoner:

   1. Receptpligtig medicin og håndkøbslægemidler

   2. Lægemidler, der indeholder efedrin

   3. Euforiserende midler og lignende

   4. Produkter, som indeholder nikotin (nikotinplaster eller –piller samt væsker til e-cigaretter/elektriske cigaretter) Derudover optager Pensionistkortet.dk ikke annoncer med elektriske cigaretter og tilbehør dertil

   5. Kontaktlinser (kategoriseres som medicinsk udstyr)

   6. Tandblegningsmidler

   7. Produkter af mærket Herbalife, Forever living og Alli.
    Læs mere her:
    http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/godkendelse-og-kontrol/laegemidler-og-andre-produkter/liste-over-produkter-vurderet-som-laegemidler

  2. Erotisk indhold må ikke optræde i annoncer
   Alle skal trygt kunne benytte Pensionistkortets medier. Vi optager derfor ikke annoncer med erotisk og pornografisk indhold.

  3. Finansiering/lån søges optages ikke
   På grund af risiko for misbrug af annoncører optages annoncer, hvor private søger finansiering/lån, ikke.

  4. Kontaktannoncer optages ikke
   På grund af risiko for misbrug af annoncører optages kontaktannoncer ikke.

  5. Kopier optages ikke
   Ifølge Ophavsretsloven er handel med kopierede varer, f.eks. kopierede film, musik, computerspil, tøj, tasker, ure, brugskunst osv. ulovlig.

  6. Kopierede fotos o.lign. må ikke optræde i annoncer
   Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder. Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. Pensionistkortets fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

  7. Lyddæmpere til våben optages ikke på Pensionistkortet.dk
   Af etiske årsager optages annoncer for lyddæmpere til våben ikke på Pensionistkortet.dk.

  8. Låsepistoler, bankenøgler m.v. optages ikke
   Af etiske årsager optages annoncer om bankenøgler, dirke, slånøgler og låsepistoler ikke på Pensionistkortet.dk.

  9. Maskinpistoler, fuldautomatiske rifler, maskingeværer samt dele til dem optages ikke
   Ifølge Våbenloven er det ulovligt at være i besiddelse af maskinpistoler, fuldautomatiske rifler, maskingeværer samt dele og ammunition til dem.

  10. Online spillekontoer, heriblandt World of Warcraft m.fl., optages ikke
   Handel med online spillekontoer er forbundet med en risiko for, at køber ikke kan benytte den pågældende konto efterfølgende.
   Dette skyldes bl.a., at handel med World of Warcraft-kontoer er ulovlig ifølge spilproducenten, hvilket medfører, at der ikke findes en officiel og sikker måde at lade kontoen skifte ejermand på. Derfor har vi af hensyn til vores brugere valgt ikke længere at optage disse annoncer.

  11. Politisk og religiøst indhold må ikke optræde i annoncer
   Alle skal trygt kunne benytte Pensionistkortets medier. Vi optager derfor ikke annoncer med politisk og religiøst indhold.

  12. Softwarelicenser optages ikke
   Vi optager ikke annoncer med salg af licenser til software produkter som fx Microsoft Windows, Adobe, Kaspersky, Norton Antivirus m.fl.
   Alle licenser skal sælges sammen med originalt software.

  13. Tilbud/ønske om dusør i boligannoncer optages ikke
   Ifølge Lejeloven er det ulovligt at modtage betaling for formidling af bolig.

  14. Toldfri varer optages ikke
   Ifølge Toldloven må toldfri varer (parfume, alkohol, cigarer o.lign.) kun indføres til eget forbrug. Det er derfor ulovligt at videresælge varer, som du toldfrit har indført til Danmark.

  15. TV/radiooptagelser optages ikke
   Ifølge Ophavsretsloven må der kun foretages optagelser fra tv og radio til egen brug. Det er derfor ulovligt at videresælge optagelser fra tv og radio.

  16. Våben, der ikke lovligt kan sælges i Danmark, optages ikke
   Ifølge Våbenloven er handel med våben ulovlig, hvis ikke både køber og sælger er i besiddelse af gyldigt jagttegn og/eller gyldig våbentilladelse.

  30-knallerter og 45-scootere, der kan køre hurtigere end den tilladte topfart, optages ikke
  Af etiske årsager optager vi ikke annoncer for 30-knallerter og 45-scootere, der kan køre hurtigere end den tilladte topfart. Ifølge færdselsloven er sådanne køretøjer ulovlige på alle offentlige veje.