Handelsbetingelser og vilkår

 • Generelt

  Pensionistkortet ejes af
  Pensionistkortet.dk ApS
  Rosensgade 28,2, 8000 Aarhus C
  CVR: 31938694

  www.pensionistkortet.dk der formidles og sælges som værdibeviser på varer og tjenesteydelser fra Pensionistkortet.dk's samarbejdspartnere.
  Ved bestilling af værdibeviser på Pensionistkortet.dk skal køberen være minimum 18 år.
  Ved køb af værdibevis på Pensionistkortet.dk accepteres disse generelle betingelser.

  Bestilling af varer der formidles af Pensionistkortet.dk

  Værdibeviser bestilles online via www.pensionistkortet.dk.

  - Ved bestilling angives navn, adresse, e-mailadresse og kontooplysninger.
  - Kort efter bestillingen modtages pr. e-mail et ordrenummer.
  - Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Pensionistkortet.dk.
  - Betalingen sker, straks efter betalingen, eller når et evt. forhåndsaftalt antal af køb opnået.
  - Såfremt kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, kommer der ikke noget salg  i stand af værdibeviset, og der sker heller ingen debitering.
  - Salget af værdibeviset kommer først i stand, hvis og når det lykkes Pensionistkortet.dk at registrere betalingen.
  - Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen), kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand.
  - Når købet er gennemført, vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mailadresse, som du angiver i forbindelse med bestillingen.
  - Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.

  Værdibeviset skal udskrives og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner.

  Priser

  Pensionistkortet.dk fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen.
  - Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklussiv moms.
  - Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

  Betaling

  Du kan benytte VisaDankort og Dankort. Der kan tillægges gebyr ved kreditkortbetaling.

  Indløsning

  - Indløsning af værdibeviser foregår hos Pensionistkortet.dk’s samarbejdspartnere.
  - Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på beviset, og fremgår ligeledes, inden du bestiller.
  - Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen.
  - Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.
  - Alle værdibeviser er forsynet med et ordrenummer og et unikt værdibevisnummer.
  - Samarbejdspartneren skal bruge dette værdibevisnummer, når du indløser dit værdibevis.
  - Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt.
  - Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Pensionistkortet.dk sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.
  - Når dit værdibevis er købt, fortrydelsesfristen udløbet og pengene for dit købt er overført til den respektive samarbejdspartner, vil du IKKE kunne kræve at få tilbagebetalt dit værdibevis af Pensionistkortet.dk ApS.

  Medlemskab af Pensionistkortet.dk

  Et medlemsskab på Pensionistkortet kaldes et Premiummedlemsskab, som er et abonnement
  - Premiummedlemsskabet er aktivt i 1 år fra indmeldingsdatoen, hvorefter det fornyes automatisk, indtil det opsiges.

  Medlemsskabet inkluderer:
  - et Pensionistkort, indeholder navn, adresse, fødselsdag og medlemsnummer, som sendes med posten til den indtastede adresse ved indgåelse af medlemskabet
  - et aktivt login med en personlig bruger på www.pensionistkortet.dk.

  Et aktivt login giver adgang til alle Pensionistkortets fordele, rabatter og konkurrencer på vores tilhørende hjemmeside www.pensionistkortet.dk

  Abonnement

  - Alle abonnementer, herunder Pensionistkortets Premiumabonnement, købes som et årligt, fortløbende abonnement, som er startet ved bestillingen af Pensionistkortet.dk.
  - Alle abonnementer, herunder Pensionistkortet, gælder for et år ad gangen.
  - Alle abonnementer, herunder Pensionistkortet, fortsætter automatisk, indtil de opsiges.

  Betaling og fornyelse

  - Ved betaling kan benyttes VisaDankort og Dankort.
  - Der kan tillægges gebyr ved kreditkortbetaling.
  - Kort efter bestillingen modtages et ordrenummer pr. e-mail.
  - Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Pensionistkortet.dk
  - Betalingen sker straks efter købet.
  - Ved fornyelse af abonnementet, modtager kunden/medlemmet et girokort på mail
  - Såfremt Pensionistkortet skal sendes til en adresse udenfor Danmark pålægges ekstra porto svarende til omkostningen 
  - Såfremt opkrævningen ønskes sendt med alm. post, pålægges porto og administrationsgebyr

  Opsigelse af abonnement

  - Alle abonnementer kan opsiges helt frem til 30 dage, før abonnementet automatisk fornys.
  - Kunden kan til enhver tid opsige abonnementaftaler hos Pensionistkortet.dk jvf. de gældende vilkår.
  - Dette sker med en mdr. varsel før abonnementets udløbsdato.
  - Indbetalte udeståender godtgøres ikke.
  - Alle opsigelser skal ske skriftligt enten pr. mail til [email protected] eller pr. post til Pensionistkortet.dk.
  - I opsigelser anføres Kundens navn, medlemsnummer evt. kundenummer og underskrift (underskrift kun ved post).- Alternativt kan opsigelse fremsendes pr. email, hvor det påhviler kunden at sikre, at Pensionistkortet.dk modtager opsigelsen som efterfølgende fremsender en bekræftelse for opsigelsen ved abonnementets udløbsdato.

  Opsigelse af klik aftale

  - Klik-annonce aftaler skal opsiges med 30 dages varsel, før aftalen ophører.
  - Indbetalte udeståender godtgøres ikke.
  - Opsigelse skal ske skriftligt enten pr. mail til [email protected]
  eller pr. post til Pensionistkortet.dk ApS, hvor det påhviler kunden at sikre, at Pensionistkortet.dk ApS
  modtager opsigelsen og efterfølgende fremsender bekræftelse herpå.

  Fortrydelsesret

  14 dages fuld fortrydelsesret
  Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag du modtager værdibeviset på e-mail.

  Du har dog INGEN fortrydelsesret ved køb af  
   - Selve Pensionistkortet.dk, da der er tale om en specialfremstillet vare.
     Se mere i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 2.
  - Værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten.
  Se mere i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.

  Ved fortrydelse
  - Du skal, inden fristens udløb, sende værdibeviset retur til os på mailadressen: [email protected] 
  - Du behøver ikke at oplyse om, hvorfor du fortryder købet.
  - Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide og returneret værdibeviset, vil Pensionistkortet.dk hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, du har betalt for værdibeviset.
  - Pensionistkortet.dk tilbagefører beløbet til det kreditkort, værdibeviset er blevet købt med - hurtigst muligt.
  - Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter værdibeviset er blevet indløst hos Pensionistkortet.dk’s samarbejdspartnere.

  Klagemulighed
  Fra 15. februar 2016 er det lopligtigt at linke til ODR portalen med dette link http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Ansvarsbegrænsning og forbehold

  Pensionistkortet.dk er alene formidler af tjenesteydelser eller varer fra en samarbejdspartner og fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset.
  Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor Pensionistkortet.dk ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
  Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav bør rettes mod samarbejdspartneren.

  tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på www.pensionistkortet.dk
  Vi bestræber os på, at Pensionistkortet.dk er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Pensionistkortet.dk ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af Pensionistkortet.dk, såsom skader på dit computersystem eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m.
  Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen, uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. Pensionistkortet.dk ApS er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende.
  Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts.

  Pensionistkortet.dk forbeholder sig ret til at slette oplysninger, som er skrevet på det alment tilgængelige forum på hjemmesiden såvel som indlæg eller publikationer, som efter vores vurdering er stødende, upassende eller på anden måde overtræder de Generelle Vilkår eller gældende lovgivning.

  Behandling af personoplysninger

  Når du køber et værdibevis på Pensionistkortet.dk, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger du afgiver derudover i din brugerprofil er frivillige.
  Pensionistkortet.dk ApS er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, som har adgang til dine data.

  Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Pensionistkortet.dk ApS, skal du rette henvendelse til Pensionistkortet.dk ApS. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger på hjemmesiden pensionistkortet.dk.

  Pensionistkortet.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

  Ved fejl eller problemer

  Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Pensionistkortet.dk hjælpe med at finde en løsning. Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på [email protected] eller på tlf: 2233 0909

  Ændring af betingelser

  Pensionistkortet.dk ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser.
  De gældende betingelser vil altid fremgå på www.pensionistkortet.dk

  Lovvalg og tvister

  Køb via Pensionistkortet.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret.
  Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Pensionistkortet.dk ApS, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

  Virksomhedsinformation:

  Pensionistkortet.dk ApS

  Vi træffes bedst på mail
  E-mail : [email protected]

  Pensionistkortet.dk
  Rosensgade 28,2, 8000 Aarhus C
  (Kontoret er kun åbent efter forudgående aftale)

  CVR 31938694